grafik türleri

Teknik analizin başlangıç noktası grafikleri doğru okuyabilmek ve analiz tarzınıza uygun bir grafik çeşidi seçmektir. Teknik analiz grafikleri en temel haliyle fiyat ve tarih bilgisinden oluşur.

basit ve bileşik faiz hesaplamaları

Bir yatırımcının bilmesi gereken en temel konulardan birisi de basit ve bileşik faiz kavramlarıdır. 

Dow Teorisi

Dow Teorisi teknik analizin temeli sayılabilir. Teknik analiz öğrenmek için ya da teknik analizi anlayabilmek için Dow Teorisi nedir mutlaka bilinmesi gerekmektedir. 

reel ve nominal faiz

Faiz, borç alanın borç verene belirli bir zaman sonunda borcun anaparasına ilave olarak ödemeyi taahhüt ettiği tutardır. Başka bir ifadeyle borç verenin parasını belirli bir süre kullandırması karşılığında aldığı bedel de diyebiliriz.