grafik ölçekleri

Teknik analiz grafiklerinde bar ya da çubuk gibi çeşitli fiyat gösterimlerinin yanında farklı grafik ölçekleri de kullanılmaktadır. Lineer ve logaritmik olmak üzere iki temel ölçek bulunmaktadır. Bu yazıda lineer ve logaritmik grafikler arasındaki farklar ve bu ölçeklerin nasıl kullanılabilecekleri örneklerle açıklanmaktadır.

portföy

Portföy yönetiminde risk "standart sapma" ile ölçülmektedir. Standart sapma bir varlığın fiyat verilerinin o varlıktan beklenen getiriden ne kadar uzaklaştığını göstermektedir. Birden fazla varlığa aynı anda yatırım yapıldığı takdirde alınan risk değişmiştir ve riskin, yani standart sapmanın tekrar hesaplanması gerekir.

yatırım fonları

Her geçen gün yatırım araçları çeşitlenmekte ve yatırımcıların önüne yeni alternatif yatırım araçları sunulmaktadır. Bu alternatifler arasında seçim yapmak ya da farklı özelliklerdeki yatırım araçlarını bir araya getirerek bir portföy oluşturmak giderek zorlaşmakta ve karmaşık hale gelmektedir. Yatırımlarını sermaye piyasalarında değerlendirmek isteyen fakat farklı piyasaları aynı anda takip etme imkanı ya da uzmanlığı bulunmayan yatırımcılar için "yatırım fonları" oldukça önemli bir yatırım alternatifi sunmaktadır.

portföy çeşitlendirmesi

Bir portföy oluşturmanın amacı farklı yatırım araçlarını bir araya getirerek alınan toplam riski düşürmektir. Portföy içinde yer alan bazı varlıkların fiyatları yükselirken bazı yatırım araçlarının fiyatlarında ise düşüşler olabilir, birinden elde edilen zarar diğerinden elde edilecek kar ile karşılanabilir. Bu durumda portföy çeşitlendirmesi yatırımın sigortası olarak görülebilir.

Etkin Sınır

Risk, bir yatırımdan elde edilen getirinin o yatırımdan beklenen getiriden farklı sonuçlanmasıdır. Risk artarken yatırımın getirisinin de artması beklenmelidir. Rasyonel bir yatırımcının amacı aldığı risk seviyesine göre maksimum getiriyi elde etmektir, başka bir ifade ile riski minimum seviyede tutarken getiriyi maksimum seviyeye çıkarmaktır.

bayrak ve flama

Daha önceki yazılarda da anlatılmaya çalışıldığı üzere fiyat formasyonları bir yatırım aracına ait fiyat grafiği üzerinde tespit edilen, yatırımcıya gelecekteki fiyat hareketi ile ilgili öncü bilgi vermeyi amaçlayan, önceden tanımlanmış fiyat kalıplarıdır.