Yatırım, İş Dünyası ve Borsa Makaleleri

beklenen getiri

Beklenen Getiri Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Yatırımın en önemli bileşenlerinden birisi de beklenen getiridir. Gelecek her zaman belirsizlikler taşımaktadır, bir yatırımın gelecekte ne kadar getiri sağlayacağı kesin olarak bilinemez. Bu nedenle yatırımcılar gelecek ile ilgili bazı tahminlerde bulunarak getirilerini de bu tahminler çerçevesinde hesaplamaya çalışırlar.

Etkin Piyasa

Etkin Piyasalar Hipotezi ve Temel Varsayımları

Etkin piyasalar hipotezi Nobel ödüllü Amerikalı ekonomist Eugene Fama tarafından 1970 yılında geliştirilmiştir. Bu hipotezi doktora tezinde sunan Eugene Fama, varlık fiyatlama modelleri ve portföy teorisi üzerine yaptığı çalışmalar ile modern finansın önemli isimleri arasında sayılmaktadır.

trend çizgileri

Trend Çizgisi Nedir, Nasıl Çizilir?

Yatırımcıların önemsemesi gereken konulardan birisi de trend kavramıdır. "Trend var mı?", varsa "hangi yönde?" ya da "trend değişti mi?" gibi soruların cevapları doğru bir şekilde verilebilirse kazançlı yatırımların tespiti oldukça kolay olacaktır. Trendin varlığı, ya da değişip değişmediği ise bir takım teknik analiz araçlarından faydalanılarak büyük oranda belirlenebilir.

portföy yaklaşımları

Modern Portföy Teorisinin Doğuşu

Borsaların yüzlerce yıllık tarihinde risk ve getiri arasındaki ilişki oldukça geç tanımlanmış, portföy çeşitlendirmesi ile toplam riskin azaltılabileceğine dair çalışmalar finans piyasalarına bakışı tamamen değiştirmiştir. 

hisse senedi

Hisse Senedi Sahiplerinin Hakları ve Yükümlülükleri

Borsa yatırımcılarının büyük bir bölümü hisse senetlerini spekülatif, yani alım satımdan kazanç sağlanabilecek birer yatırım aracı olarak görse de hisse senetlerinin bir ortaklık belgesi olduğu ve sahibine şirket ile ilgili çeşitli haklar sağladığı unutulmamalıdır. 

regresyon ve tahmin

Regresyon Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Portföy yönetimi ile ilgili modelleri anlamak için temel istatistik kavramlarının bilinmesi büyük önem taşımaktadır. Portföy çeşitlendirmesi için gereken bu istatistiksel hesaplamalardan birisi de "regresyon" dur. Bu yazıda regresyon analizleri hakkında temel bilgiler yer almaktadır.