Black-Scholes modeli opsiyon fiyatının belirlenmesinde kullanılan ve tüm finans dünyası tarafından kabul görmüş bir hesaplama yöntemidir. Bu model Fisher Black, Robert Merton ve Myron Scholes isimli üç ekonomist tarafından 1973 yılında geliştirilmiştir.

greeks parametreleri

Opsiyon sözleşmesi, alıcısına belirli bir varlığı, belirli bir vadede ve yine önceden belirlenmiş bir fiyattan alma ya da satma hakkı tanıyan türev araçtır. Alıcı opsiyonun vadesinde mevcut piyasa koşullarına göre elindeki opsiyonu kullanma ya da kullanmama hakkına sahiptir.

Opsiyonun zaman değeri

Bir opsiyonun fiyatı, opsiyonun içsel değeri ve zaman değeri olmak üzere iki temel parçadan oluşmaktadır. Bu yazıda bir opsiyonun içsel değeri ne demek, zaman değeri nedir ve nasıl hesaplanır gibi sorular cevaplanmıştır:

Yatırımcı Tercihleri

Finansın en bilinen varsayımlarından birisi de yatırımcıların riskten kaçındıkları ve riski daha düşük fakat getirisi daha yüksek yatırımlara yönelecekleridir. Aslında bu varsayım portföy teorisini özetlemektedir. bu yazıda risk tercihine göre yatırımcı türleri, risk-getiri arasındaki ilişki ve bu ilişkinin portföy teorisindeki yeri özetlenmektedir.

opsiyonlar

Opsiyon sözleşmelerinin fiyatı opsiyon için ödenen primdir. Opsiyon fiyatları ise birçok faktöre göre değişiklik göstermektedir. Bu yazıda opsiyon fiyatlarını etkileyen 6 temel faktör özetlenmektedir;

risk

Finansta risk, belirsizliğin neden olduğu kaybetme potansiyeli olarak tanımlanabilir. Farklı bir tanım da bir yatırımın gerçek getirisinin beklenen getirisinden farklı sonuçlanmasıdır. Risk alan yatırımcının, yatırımının tamamını ya da bir kısmını kaybetme potansiyeli bulunmaktadır.