Yatırım Araçları

Futures

Türev Araçlara Genel Bakış: Forward, Futures, Swap ve Opsiyon Nedir?

Türev türemiş ya da türetilmiş anlamına gelmektedir. Türev araçlar da bir varlığı temsil eden, yani bu "varlıktan türetilen finansal araç" anlamına gelmektedir. Türev sözleşmelerin konusu gelecek tarihteki varlık fiyatı olup, riskten korunma ya da spekülatif amaçla kullanılabilirler. Türev araçlar, forward, futures, swap ve opsiyonlar şeklinde sıralanabilir.

reel ve nominal faiz

Nominal ve Reel Faiz

Faiz, borç alanın borç verene belirli bir zaman sonunda borcun anaparasına ilave olarak ödemeyi taahhüt ettiği tutardır. Başka bir ifadeyle borç verenin parasını belirli bir süre kullandırması karşılığında aldığı bedel de diyebiliriz.

forex piyasası

Forex Nedir?: Forex Piyasalarına Genel Bakış

Forex ülke paralarının karşılıklı olarak alınıp satıldığı piyasadır. Bu ifade şekli Foreign Exchange kelimesinin kısaltılmış halidir,  "For" eki Foreign, "Ex" eki ise exchange kelimesinden gelmektedir. FX ya da Türkçe Foreks olarak da kullanılmaktadır.