yatırım fonları

Her geçen gün yatırım araçları çeşitlenmekte ve yatırımcıların önüne yeni alternatif yatırım araçları sunulmaktadır. Bu alternatifler arasında seçim yapmak ya da farklı özelliklerdeki yatırım araçlarını bir araya getirerek bir portföy oluşturmak giderek zorlaşmakta ve karmaşık hale gelmektedir. Yatırımlarını sermaye piyasalarında değerlendirmek isteyen fakat farklı piyasaları aynı anda takip etme imkanı ya da uzmanlığı bulunmayan yatırımcılar için "yatırım fonları" oldukça önemli bir yatırım alternatifi sunmaktadır.

değer

Hisse senetleri (Pay senedi) sahibine ortaklık hakkı veren ve ikincil piyasalarda alınıp satılabilen menkul kıymetlerdir. Alıcı ve satıcının hisse senedi için uygun gördüğü bir fiyat seviyesi bulunmaktadır ve hisse senedi fiyatı hisse senedine biçilen değerdeki değişime göre artış ya da azalış göstermektedir.

Hisse senetleri (pay senetleri) sahibine sağladıkları haklar, ihraç değerleri ya da devir işlemlerindeki farklılıklar itibariyle çeşitli kategorilere ayrılmaktadır. Aşağıda bu hisse senedi türleri özetlenmiştir;

yukarı ve aşağı

Borç veren ve borç alan tarafın taşıdığı faiz oranı riski nakit akışının bozulmasına neden olan önemli bir faktördür. Türev ürünler kullanılarak değişken faizden kaynaklanan  bu riski azaltmak mümkündür. Bu yazıda faiz tavanı ve tabanı sözleşmeleri ile bu sözleşmelerin kullanılmasıyla oluşturulan faiz yakası ve faiz koridoru sözleşmeleri özetlenmiştir;

swap

Swap "değiş tokuş", "takas" anlamına gelmektedir. Swap anlaşmaları, finansal varlıkların taraflar arasında karşılıklı olarak değiştirilmesini sağlayan türev araçlardır.

profit loss

Varantlar alıcısına bir dayanak varlığı ya da göstergeyi belirlenen vadede, belirlenen fiyattan alma veya satma hakkı veren sermaye piyasası aracıdır.