Dow Teorisi

Dow Teorisi teknik analizin temeli sayılabilir. Teknik analiz öğrenmek için ya da teknik analizi anlayabilmek için Dow Teorisi nedir mutlaka bilinmesi gerekmektedir. 

teknik analize giriş

Teknik analiz hakkında oldukça fazla ön yargı ve yanlış bilgi bulunmaktadır. Bunların büyük bir kısmı teknik analizin tam olarak ne olduğunun bilinmemesi nedeniyle ortaya çıkıyor. Yatırımcılar teknik analize bir tahmin yönteminden çok sistemli yatırım yapma aracı olarak baktıkları ve beklentilerini de bu doğrultuda oluşturdukları zaman teknik analizin oldukça faydasını göreceklerdir.

grafik ölçekleri

Teknik analiz grafiklerinde bar ya da çubuk gibi çeşitli fiyat gösterimlerinin yanında farklı grafik ölçekleri de kullanılmaktadır. Lineer ve logaritmik olmak üzere iki temel ölçek bulunmaktadır. Bu yazıda lineer ve logaritmik grafikler arasındaki farklar ve bu ölçeklerin nasıl kullanılabilecekleri örneklerle açıklanmaktadır.