Teknik analizi temel analizden ayıran en önemli faktör teknik analizin fiyat verilerine dayanmasıdır. Fiyat hareketlerinden bir sonuç çıkararak alım ya da satım kararı vermek teknik analizin ana konusudur. Teknik analiz göstergeleri de fiyat hareketlerini anlamak için kullanılan analiz araçlarıdır. 

Teknik analiz ile ilgili oldukça yaygın bir yanlış algılama söz konusudur. Teknik analiz "geleceği tahmin etme yöntemi" değildir, kaldı ki hiç bir analiz yöntemi gelecekte olacakları kesin bir doğrulukla gösteremez. Teknik analizin en önemli ve doğru kullanım amacı yatırımcının bir alım satım modeli oluşturmasına yardımcı olmaktır.

Bu yazıda yatırımcının karar verme sürecini kolaylaştırmaya ve farklı karakterdeki yatırım araçlarının fiyat hareketlerini basit grafik gösterimlere çevirmeye yarayan teknik analiz göstergeleri tanıtılmaktadır:

Teknik analiz indikatörleri ve kullanım amaçları:

Teknik analiz göstergeleri "indikatör" olarak da adlandırılır. İndikatörlerin hesaplanmasında fiyat verileri, bazılarında ilave olarak hacim verisi kullanılır. İndikatörlerin doğru kullanılabilmesi için amaçlarına göre nasıl gruplandıklarının mutlaka bilinmesi gerekir.

Teknik analiz indikatörlerini kullanım amaçlarına göre 4 gruba ayırabiliriz. 

1. Trend Takip Edici Göstergeler:

Trendin yön değiştireceği zamanı ya da varolan trendin gücünü göstermektedirler. Bu göstergeleri kullanabilmek için ilk önce "trend var mı?" sorusu sorulmalıdır. Trendsiz, yani yatay bir piyasada bu göstergelerin kullanımı fayda sağlamaz. MACD, SAR, CCI ve hareketli ortalamalar en sık kullanılan trend göstergeleridir. Aşağıda MACD'nin örnek bir görüntüsü sunulmuştur.

trend takip edici göstergeler

2. Momentum Göstergeleri:

Momentum devinim anlamına gelmektedir. Bu gruptaki göstergeler trend olmayan, belirli bir bantta hareket eden piyasalar için oldukça kullanışlıdırlar. Yatay piyasada aşırı alım ya da aşırı satım olup olmadığını gösterirler. 0-100 arasında salınım yapan gösterge 100'e yaklaştığında aşırı alımı, 0'a yaklaştığında ise aşırı satımı gösterir. 

En popüler momentum göstergeleri RSI ve Stochastic'dir. Aşağıdaki grafik örnek bir RSI gösterimidir.

rsi göstergesi

3. Volatilite Göstergeleri:

Volatilite göstergeleri fiyat değişimlerine bağlı olarak, standart sapma yardımıyla çizilen alım satım kanallarıdır. Fiyat kanalın belirli ucuna geldiğinde  Bollinger Band, Envelope ve ATR en sık kullanılan göstergelerdir. Bant içinde kalan fiyat normal kabul edilirken fiyatın bantlara yaklaşması ya da dışına çıkması bir yön değişikliği habercisi olarak kullanılır. 

Aşağıda Bollinger Bantların grafik gösterimine örnek bulunmaktadır: 

volatilite göstergeleri

4. Hacim Göstergeleri:

İsminden de anlaşılacağı gibi bu göstergeler ilgili yatırım enstrumanında alım satım hacmini göstermektedir. Güçlü hacimle desteklenen fiyat hareketleri daha güçlü sinyal verir. Money flow index, Force index en popüler olanlardır.

Teknik analiz indikatörleri nasıl kullanılmalıdır? 

İndikatörleri tek başlarına alım satım için kullanmak her zaman doğru sonuçlar vermeyebilir. İndikatörler çoğu zaman teyit edici, yardımcı araç olarak kullanılırlar.

Birkaç göstergeyi bir arada kullanmak da oldukça yaygın bir uygulamadır. Birkaç gösterge beraber kullanılacaksa farklı amaçları olan göstergelerin bir arada kullanılması önemlidir. Örneğin bir trend göstergesi ile momentum göstergesi beraber kullanılabilir.

Çok fazla gösterge kullanmak da yanlış sonuçlar doğurabilir, karar verme sürecinizi geciktirerek olumsuz etki yaratabilir. Grafikler her zaman okunabilir, sade ve birbiriyle çelişmeyen teknik bilgiler ile donatılmalıdır.

Son olarak bir grafikte indikatör kullanılacaksa yeterli veri olduğuna emin olunmalıdır. Olabildiğince uzun bir vade aralığı alınmalıdır. Örneğin; 10 günlük ya da 10 saatlik bir veri seti üserinde indikatör kullanımı doğru sonuç vermeyecektir.

Bugün finans piyasalarında yüzlerce teknik analiz göstergesi kullanılmakta, bazı göstergeler ise hem kullanım kolaylığı hem de verdiği sonuçlar itibariyle yatırımcılar tarafından daha fazla tercih edilmektedirler. Teknik analiz indikatörleri ile ilgili indikatör bazında bilgilere piyasarehberi.org'dan ulaşılabilir.