Teknik analiz hakkında oldukça fazla ön yargı ve yanlış bilgi bulunmaktadır. Bunların büyük bir kısmı teknik analizin tam olarak ne olduğunun bilinmemesi nedeniyle ortaya çıkıyor. Yatırımcılar teknik analize bir tahmin yönteminden çok sistemli yatırım yapma aracı olarak baktıkları ve beklentilerini de bu doğrultuda oluşturdukları zaman teknik analizin oldukça faydasını göreceklerdir.

 Bu yazı teknik analiz öğrenmek isteyen fakat nereden başlayacağını bilmeyenlere bir yol gösterme amacı taşıyor;

1. Yatırım alanınızı ve vadenizi belirleyin:

Birinci sırada tabii ki hangi alanda yatırım yapacağınızı ve portföyünüzün büyüklüğünü belirlemek geliyor. Portföy oluşturmak oldukça geniş bir konu olup başlangıç aşamasında yapılması gereken volatilitenin (oynaklığın) düşük olduğu, daha az risk içeren finansal enstrumanlar ile başlayarak deneyiminiz arttıkça farklı alanlara geçmek olabilir. Örneğin, tahvil, bono, hisse senedi, vadeli işlemler ve foreks gibi yatırım araçları sırasıyla az riskliden çok riskliye kategorilendirilebilir. 

Teknik analiz ile ilgili asıl konu ise yatırım vadesinin, yani ne tip bir yatırımcı olacağınızın belirlenmesidir. Gün içinde defalarca alım satım yapmak ile haftada ya da ayda bir kaç alım satım yapmak arasında teknik analiz uygulaması açısından önemli farklar bulunmaktadır. Teknik analizde kullanacağınız grafikler yatırım vadenize göre şekillenecektir. Örneğin; gün içinde alım satım yapan bir yatırımcının teknik analiz grafiklerini saatlik ya da dakikalık periyotlar halinde kurgulaması gerekirken, daha uzun yatırım vadesi seçmiş bir yatırımcı ise günlük, haftalık ya da aylık periyotları kullanabilir.

Özet olarak; kısa vadeli ya da uzun vadeli yatırım tarzlarından hangisinin size daha uygun olduğunu belirleyin, teknik analiz grafiklerinizi bu vadeye göre kurgulayın. Örneğin, gün içi alım satım yapmak daha uzun vadeli yatırımlara göre çok daha hızlı ve fazla sayıda karar vermeyi gerektirir. 

2. Grafik okumayı öğrenin:

Teknik analizin haritası grafiklerdir. Grafikleri anlamadan teknik analizi verimli kullanmak mümkün değildir. Bu nedenle grafik oluşturmanızı ve grafik üzerinde uygulamalar yapmanızı sağlayan ücretli ya da ücretsiz bir araç edinmeniz gerekmektedir. Bu uygulamalara yeterince hakim olduktan sonra teknik analiz araçları ile fiyat verilerinin beraber yer aldığı, karmaşık görünen fakat aslında anlaşılması zor olmayan grafikleri kolayca okuyabilecek düzeye gelmelisiniz. "Teknik analiz grafik türleri" ile ilgili yazıyı okumanız başlangıç için faydalı olabilir.

3. Trend kavramını öğrenin:

Trend fiyatların ya da piyasanın genel yönü anlamına gelir. Kısa, orta ve uzun vade olmak üzere üç zaman diliminde incelenebilir. Bu konuda bilgi edinmeye Dow teorisi ile başlayabilirsiniz. Fiyatlar yukarı yönlü, aşağı yönlü ya da yatay hareket eder. Yatırımcının başarısı trendin yönünü ne kadar doğru tespit ettiğine ve bu trendlerin içinde ne kadar kalabildiğine bağlıdır. Yatay ve trend yapan piyasalarda farklı alım satım teknikleri kullanılır. Genelde en büyük kayıplar güçlü bir trend varken aksi yönde pozisyon taşıma nedeniyle oluşur.

4. Önemli teknik analiz göstergelerini öğrenin:

Teknik analiz göstergeleri fiyat hareketlerini sadeleştirerek yatırımcının karar verme sürecine yardımcı olan ve hızlandıran araçlardır. Nasıl ki bir ülke ekonomisinin gelecekteki durumunu öngörmek için ekonomik göstergeler ya da bir şirketin gelecek performansını öngörmek için ise bilanço göstergeleri kullanılıyorsa fiyat hareketlerini öngörmek için de teknik analiz göstergeleri kullanılmaktadır. 

Göstergeler fiyat ve/veya hacim verilerine dayanan matematiksel/istatistiksel hesaplamalardır. Çoğunluğu fiyat ortalamaları ve istatistiksel hesaplamalara dayanan teknik analiz göstergeleri yatırımcıya fiyatların hangi yönde hareket edeceğine dair fikir verirler. Aslında göstergelerin misyonu, en basit anlatım ile normalin dışında gelişen fiyat hareketlerini yatırımcıya haber vermektir. Bazı göstergeler volatilite, bazıları ise aşırı alım ve satım yönünden uyarı verebilirler.

Teknik analiz uygulamalarında göstergelerin nasıl çalıştığı, hangi göstergelerin beraber kullanılması gerektiği gibi bilgilerin öğrenilmesi önemli bir yer tutar. Çalışmanıza hareketli ortalamalar, RSİ, Stokastik, MACD gibi en temel göstergelerden başlayabilirsiniz.

5. Formasyonları tanıyın:

Fiyat formasyonları da teknik analizin önemli birer parçalarıdır. Fiyatlar arz ve talep dengesine göre hareket eder, arzın ve talebin dengelendiği bölgeler destek ve direnç noktaları olarak isimlendirilir. Destekler ve dirençler bir zaman serisinde incelendiğinde fiyat hareketlerinin bazı dönemlerde belirli kalıplar oluşturabildiği görülecektir. Bu kalıpların oldukça sık görülenleri teknik analistler tarafından kurallara bağlanmış, bu kalıplara göre alım satım modelleri oluşturulmuştur. Fiyat formasyonlarının en bilinenleri üçgenler, tepeler, omuz baş omuz ve V formasyonlarıdır.

Teknik analiz formasyonları göstergeler ile beraber kullanıldıklarında oldukça faydalı sonuçlar verebilirler. 

6. Sistem oluşturun:

Tüm teknik analiz çalışmalarının hedefi sistemli bir yatırım modeli oluşturmak olmalıdır. Sistemli yatırım, önceden belirlenmiş koşulların gerçekleşmesi halinde yapılması gerekenleri kayıtsız şartsız, sistemli ve devamlılığı olacak şekilde uygulamaktır. 

Yatırım kararlarınızın bir modele dayanması, ya da daha basit anlatımla bir finansal aracı almanızın ya da satmanızın bir nedeni olmalıdır. Sistemli bir yatırım modeli riske edilecek sermaye oranını, zarar kesme kar alma zamanlamalarını, piyasaya giriş ve piyasadan çıkış stratejilerini içermelidir. Yatırımlarınızı teknik analiz kullanarak yönetmek istiyorsanız ancak böyle bir sisteme uyarak üçüncü kişilerden bağımsız yatırım kararları alabileceğinizi unutmayın.   

Burada yer alan sistem ifadesi, yalnızca mekanik, algoritmik ya da karmaşık hesaplamalar içeren alım satım sistemleri şeklinde algılanmamalıdır. Uygulanabilirliği olan, basit fakat doğru temellere dayandırılmış, kar getirdiği test edilmiş her kurgu disiplinli bir şekilde uygulanarak bir sisteme dönüştürülebilir. 

Teknik analiz öğrenmenin kolay fakat uygulamanın zor olduğunu unutmayın. Teknik analiz ile başarı sağlamak devamlılık ve disiplin gerektirmektedir. Teknik analizde başarılı olan yatırımcıların büyük bir kısmı yatırımcı psikolojisi anlamında kendilerini eğitmiş ve duyguları ile değil sistemli hareket eden kişilerden oluştuğunu belirtmek gerekir.