Fiyat grafiği hisse senedi, döviz ya da emtia piyasasında arz ve talebin görselleştirilmiş halidir. Fiyat hareketlerinin oluşturduğu yapılar takip edilerek arzın ve talebin güçlü olduğu noktalar belirlenebilir ve bu bilgiler üzerinden alım satım stratejileri kurulabilir.

Göstergeler gibi teknik analiz formasyonları da alım satım kararı almadan önce başvurabileceğimiz araçlar arasındadır. Teknik analizin önemli bir konusu olan formasyonlar temel olarak fiyat hareketlerinin oluşturduğu benzer kalıplar ve bu kalıpların önceden belirlenmiş kurallara göre bozulması sonucu oluşan yeni fiyat hareketleri üzerine kuruludur. Benzer fiyat kalıplarında benzer hareketlerin yaşanıyor olması arz talep dengesi ve yatırımcı psikolojisi ile açıklanmaktadır. Yatırımcılar, piyasaların var olduğu yüzlerce yıldır benzer olaylara benzer tepkiler vermektedir. 

Teknik Analiz Formasyonlarının Özellikleri:

Fiyat hareketlerinin kesin olarak formasyonlara uygun şekilde hareket edeceğini söylemek mümkün değildir, daha önce de belirtildiği üzere bu grafik kalıpları karar verme sürecini kolaylaştırabilecek yardımcı araçlardır.

Bir grafik formasyonunun tek başına değerlendirilmesi de hatalara yol açabilir. Fiyatların grafikte oluşan kalıba uygun hareket edip etmeyeceği ancak hacim gibi farklı göstergelerle beraber değerlendirildiğinde anlaşılabilir. 

Teknik analiz formasyonları oluştuktan sonra değerlendirmeye alınır, bir formasyonun oluşacağı beklentisi ile alım satım kararı vermek doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Fiyat kalıpları ile ilgili bir diğer önemli nokta ise daha uzun bir dönem içinde (vadede) oluşan formasyonların sonuçlarının daha etkili olabileceğidir. 

Grafiklerdeki bu kalıpların hangi koşullarda ve ne zaman oluştuğu oldukça önemlidir. Bazı formasyonlar trendlerin sonlarında oluşup bir trend değişimi sinyali verirken, bazıları ise fiyatların sıkışması sonucu oluşmakta ve fiyat hareketinin daha sert ve etkili devam edeceğinin sinyalini vermektedir. 

Temel olarak teknik analiz formasyonları geri dönüş ve devam formasyonları olarak iki kategoride incelenmektedir, aşağıda en kabul görmüş olanlar listelenmiş olup bunların dışında onlarca grafik kalıbından bahsetmek mümkündür. Her ne kadar grafik formasyonlar referans amacıyla iki kategori altında incelense de fiyatların tam tersi yönde hareket edebileceği ihtimali unutulmamalıdır.

Geri Dönüş (Trend Bitiş) Formasyonları:

Devam Formasyonları (Fiyat sıkışmaları):

  • Üçgen formasyonlar (Alçalan Üçgenler, Simetrik Üçgenler, Yükselen Üçgenler)
  • Bayrak formasyonu
  • Flamalar
  • Dörtgenler
  • Yükselen ve alçalan takozlar
  • Kamalar 

Teknik analiz formasyonlarının genel mantığını anlatan bu giriş yazısından sonra yukarıdaki listede yer alan ve grafiklerde sık karşılaşılan bazı formasyonlara ayrı başlıklar altında yer verilecektir. Teknik analiz fiyat formasyonlarını daha iyi kavramak adına bu yazı ile beraber destek ve direnç nedir? başlıklı yazıyı da okumanızı tavsiye ederim.