beklenen getiri

Yatırımın en önemli bileşenlerinden birisi de beklenen getiridir. Gelecek her zaman belirsizlikler taşımaktadır, bir yatırımın gelecekte ne kadar getiri sağlayacağı kesin olarak bilinemez. Bu nedenle yatırımcılar gelecek ile ilgili bazı tahminlerde bulunarak getirilerini de bu tahminler çerçevesinde hesaplamaya çalışırlar.

Etkin Piyasa

Etkin piyasalar hipotezi Nobel ödüllü Amerikalı ekonomist Eugene Fama tarafından 1970 yılında geliştirilmiştir. Bu hipotezi doktora tezinde sunan Eugene Fama, varlık fiyatlama modelleri ve portföy teorisi üzerine yaptığı çalışmalar ile modern finansın önemli isimleri arasında sayılmaktadır.

Yatırımcı Tercihleri

Finansın en bilinen varsayımlarından birisi de yatırımcıların riskten kaçındıkları ve riski daha düşük fakat getirisi daha yüksek yatırımlara yönelecekleridir. Aslında bu varsayım portföy teorisini özetlemektedir. bu yazıda risk tercihine göre yatırımcı türleri, risk-getiri arasındaki ilişki ve bu ilişkinin portföy teorisindeki yeri özetlenmektedir.

portföy yaklaşımları

Borsaların yüzlerce yıllık tarihinde risk ve getiri arasındaki ilişki oldukça geç tanımlanmış, portföy çeşitlendirmesi ile toplam riskin azaltılabileceğine dair çalışmalar finans piyasalarına bakışı tamamen değiştirmiştir. 

Portföy yönetimi

Yatırımın amacı finansal varlığı düzenli olarak arttırmak ve varlığın enflasyon karşısında değer yitirmesini önlemektir, bir sonraki adımda ise piyasanın ortalama getirisi üzerinde kazanç sağlayabilmektir. Yatırımcı varlığını arttırmak için risk almakta ve bunun karşılığında da ilave kazanç beklemektedir.