Etkin Sınır

Risk, bir yatırımdan elde edilen getirinin o yatırımdan beklenen getiriden farklı sonuçlanmasıdır. Risk artarken yatırımın getirisinin de artması beklenmelidir. Rasyonel bir yatırımcının amacı aldığı risk seviyesine göre maksimum getiriyi elde etmektir, başka bir ifade ile riski minimum seviyede tutarken getiriyi maksimum seviyeye çıkarmaktır.

portföy

Portföy yönetiminde risk "standart sapma" ile ölçülmektedir. Standart sapma bir varlığın fiyat verilerinin o varlıktan beklenen getiriden ne kadar uzaklaştığını göstermektedir. Birden fazla varlığa aynı anda yatırım yapıldığı takdirde alınan risk değişmiştir ve riskin, yani standart sapmanın tekrar hesaplanması gerekir.

portföy çeşitlendirmesi

Bir portföy oluşturmanın amacı farklı yatırım araçlarını bir araya getirerek alınan toplam riski düşürmektir. Portföy içinde yer alan bazı varlıkların fiyatları yükselirken bazı yatırım araçlarının fiyatlarında ise düşüşler olabilir, birinden elde edilen zarar diğerinden elde edilecek kar ile karşılanabilir. Bu durumda portföy çeşitlendirmesi yatırımın sigortası olarak görülebilir.

regresyon ve tahmin

Portföy yönetimi ile ilgili modelleri anlamak için temel istatistik kavramlarının bilinmesi büyük önem taşımaktadır. Portföy çeşitlendirmesi için gereken bu istatistiksel hesaplamalardan birisi de "regresyon" dur. Bu yazıda regresyon analizleri hakkında temel bilgiler yer almaktadır.

oklar

Portföy çeşitlendirmesinin temeli istatistiksel hesaplara dayanmaktadır. Bu yazıda portföy teorisininin anlaşılması adına büyük önem taşıyan iki istatistiksel kavram olan kovaryans ve korelasyon hakkında bilgiler yer almaktadır. Teknik bir konu olsa da oldukça basit bir şekilde anlatılmaya çalışılmıştır.

risk

Finansta risk, belirsizliğin neden olduğu kaybetme potansiyeli olarak tanımlanabilir. Farklı bir tanım da bir yatırımın gerçek getirisinin beklenen getirisinden farklı sonuçlanmasıdır. Risk alan yatırımcının, yatırımının tamamını ya da bir kısmını kaybetme potansiyeli bulunmaktadır.