Terim Açıklama
Revalüasyon

Bir ülke para biriminin bir para birimi ya da diğer para birimleri karşısında değerinin yükseltilmesidir.

Repo

Bir menkul kıymetin geri alım vaadiyle satış sözleşmesidir.

Put Opsiyonu

Satım opsiyonu anlamına gelmektedir.

Proforma Gelir Tablosu

Geleceğe yönelik kararların alınabilmesi adına tahmini bir gelir tablosu oluşturma yöntemidir.

Proforma Bilanço

Geleceğe dönük, tahmini olarak hazırlanan bilançodur.

Pozitif Ekonomi

Ekonominin neden sonuç ilişkisi ile ilgilenen koludur.

Synonyms - Pozitif İktisat
Portföy Yöneticiliği

Finansal varlıklardan oluşan portföylerin, portföy yönetim sözleşmesine bağlı olarak, her bir müşteri özelinde doğrudan veya dolaylı maddi menfaat sağlamak amacıyla vekil sıfatıyla yönetilmesidir.

Piyasa Yapıcılı Sürekli Müzayede

Piyasa yapıcısı olarak atanan bir borsa üyesi kuruluşun sürekli müzayede ile işlem gören menkul kıymetlerde çift taraflı, yani alım ve satım yönünde fiyat ve miktar vermesi ile oluşan işlem yöntemidir.

Piyasa Kapitalizasyonu

Halka açık, borsaya kote bir işletmenin hisse adedi ile piyasadaki hisse senedi fiyatının çarpımıdır.

Paya Dönüştürülebilir Tahvil

Paya dönüştürülebilir tahviller PDT ihraçcı ortaklığın sermaye artırımıyla çıkaracağı paylara veya izahname ve sirkülerde belirtilen esaslar çerçevesinde temin edilen ihraçcı paylarına dönüştürme hakkı veren boçlanma araçlarıdır.

Pasifler

Bir işletmenin borçlar ve sermaye gibi kaynaklarını gösteren bilanço bölümüdür. 

Parite

Bir ülke para biriminin başka bir ülke parası cinsinden değeridir. 

Parasal Aktarım Mekanizması

Para politikası araçları ile ilgili alınan kararların ülke ekonomisi üzerindeki genel etkisidir. Toplam talebin değişmesi ile üretim, tüketim ve istihdam değişmekte, bu değişimler ekonomik aktiviteyi etkilemekte ve sonuç olarak bu değişimler enflasyon oranını etkilemektedir.

Parafiskal Gelirler

Çeşitli kamu kurumları ile genel kamu yararı sağlayan bazı kuruluşlar tarafından tahsil edilen ödemelerdir.

Para

Paranın özellikleri ve fonksiyonları bu başlıkta listelenmiştir: