Terim Açıklama
Sınai Mülkiyet

Yeni bir buluşu, tasarımı, daha önce yapılmamış, özgün bir çalışmayı ya da bir üretim tekniğini ilk bulan kişi ve kurumun bu faaliyetler üzerindeki ticari haklarıdır.

Synonyms - sınai mülkiyet hakkı
Sermaye Yeterlilik Rasyosu

Bankaların sermaye güçleri ile aldıkları riskler arasında kontrol sağlamaya yönelik getirilmiş uluslararası kriterdir. Öz kaynaklar ile risk ağırlıklı varlıkların oranıdır.

Sermaye Piyasası Unsurları

Sermaye piyasaları altı temel unsurdan oluşmaktadır:

Sermaye Piyasası Kurulu

Sermaye piyasalarının işleyişini düzenleyen ve yatırımcıların haklarını koruyan kuruluştur.

Synonyms - SPK
Sermaye Piyasası Faaliyetleri

Sermaye piyasası faaliyetleri SPK Kanunu'nun 34. maddesinde "sermaye piyasası kurumlarının kanun kapsamındaki faaliyetleri, yatırım hizmet ve faaliyetleri ile ek hizmetler" olarak tanımlanmaktadır.

Sermaye Piyasası Araçları

Sermaye Piyasası Kanunu 3. madde'de sermaye piyasası araçları aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır;

Şerefiye

"İtibar değeri" olarak tanımlanabilir.

Serbest Mal

Bedelsiz sahip olunabilen mallar.

Serbest İşlem Platformu

BİST'de işlem görmeyen fakat halka açık statüsünde bulunan şirketlerin borsada işlem görebilmesi adına BİST Hisse Senedi Piyasası altında 2011 yılında kurulan bir pazardır.

Satın Alma Gücü Paritesi

Farklı para birimleri arasındaki satın alma gücünü eşitleyerek ülkeler arasındaki fiyat farklarını gidermek için kullanılan orandır. Belirli bir mal ve hizmet grubunun farklı ülkelerde kendi para birimleri üzerinden birbirlerine oranlanması ile hesaplanmaktadır.

Sabit Maliyet

Üretim miktarından bağımsız olarak katlanılan maliyetlerdir.

Synonyms - sabit maliyetler
Sabit Kur Rejimi

Ulusal paranın değerinin para otoritesi tarafından yabancı bir para birimine ya da bir döviz sepetine sabitlendiği kur rejimidir.

Synonyms - sabit kur sistemi
Sabit Girdi

Üretim miktarından bağımsız olan, üretim artsa da azalsa da değişmeyen girdilerdir. 

Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı

Yeni pay alma hakkı kuponlarının hisse senedinden bağımsız olarak alınıp satılabildiği borsa pazarıdır.

Rezerv Para

Merkez bankaları ve uluslararası finans kuruluşlarının varlık portföylerini oluştururken bulundurmayı tercih ettikleri, yüksek talep gören döviz cinsleridir.