Terim Açıklama
Teorik Fiyat

Vadeli işlem sözleşmelerinin (futures) gelecekte olması gereken fiyatıdır. Bu fiyat bir modele bağlı olarak hesaplanmakta olup adından da anlaşılacağı üzere kuramsaldır.

Temettü Verimi

Bir şirketin hisse senedi fiyatına göre ne kadar temettü dağıttığını gösteren orandır.

Temerrüt

Yükümlülüklerin zamanında ve usulüne göre yerine getirilmemesidir.

Tek Fiyat İşlem Yöntemi

Emirlerin belirli bir zaman boyunca eşleştirme yapılmadan borsa sistemine alınması ve daha sonra listelenen emirlerden en yüksek işlemin gerçekleşebileceği fiyat seviyesinin belirlendiği ve işlemlerin bu fiyat seviyesinden sonuçlandırıldığı işlem yöntemidir.

Tamamlayıcı Mallar

Birbirleri ile beraber kullanılan mallardır.

Synonyms - Tamamlayıcı mal
Tam Teminatlı Opsiyon

Müşteri ve bankası arasındaki anlaşma ile bir opsiyon işlemi ve mevduat ürününün birleştirildiği finansal araçtır. Çift para birimli mevduat ya da orjinal adıyla DCD olarak da bilinmektedir.

Talep Eğrisi

Tüketicinin belirli miktarda malı, belirli bir fiyattan satın alma isteğidir.

Synonyms - Talep Kanunu
Sürekli Müzayede Çok Fiyat İşlem Yöntemi

Borsa sistemine gönderilen alış ve satış emirlerinin seans boyunca farklı fiyat seviyelerinden eşleştirildiği işlem yöntemidir.

Synonyms - Sürekli müzayede işlem yöntemi
Sukuk

İslami prensiplere uygun finansman bonosunun adıdır. Kira sertifikası olarak da bilinmektedir.

Synonyms - Kira Sertifikası
Sübvansiyon

Devletin üreticiyi ya da tüketiciyi desteklemek amacıyla yaptığı karşılıksız mali yardımlardır. Özet olarak "karşılıksız devlet desteği" anlamına gelir.

Stok Devir Hızı

Satılan Mal Maliyeti / Ortalama Stoklar

Synonyms - Stok Devir Süresi
Stok Değişken

Belirli bir zaman noktasında oluşan değerin ölçümüdür.

Synonyms - Stok değişkenler
Stagflasyon

Bir ekonomide durgunluk ve işsizlik yaşanırken enflasyonun artmasıdır.

Spot Piyasa

Finansal varlıkların anında teslim prensibi ve piyasa fiyatı üzerinden el değiştirdiği piyasa ortamı için kullanılmaktadır. "Nakit piyasa" olarak da bilinmektedir.

Spekülasyon

Yüksek getiri beklentisi ile varlığın bir yatırım aracına yatırılması ya da kar elde etmek amaçlı kısa süreli finansal alım satım faaliyetlerinde bulunulması işlemidir.