Terim Açıklama
Amortisman

Amortisman duran varlıklarda aşınma ve eskime nedeniyle oluşan değer düşüşüdür.

Alım Satım Opsiyonu Paritesi

Aynı dayanak varlık, vade ve kullanım fiyatına sahip Avrupa tipi alım opsiyonu ile satım opsiyonu arasındaki ilişkidir.

Synonyms - Put Call Paritesi
Alacak Tahsil Süresi

365 / Alacak Devir Hızı

Alacak Devir Hızı

Net Satışlar / Kısa Vadeli Alacaklar

Aktifler

İşletmenin varlıklarını gösteren bilanço bölümüdür.

Aktif Karlılık Oranı

Net karın aktif toplamına bölünmesiyle hesaplanır.

Synonyms - ROA
Akım Değişken

Belirli bir zaman aralığında oluşan değerin ölçümüdür.

Synonyms - Akım değişkenler
Ağırlıklı Ortalama Fiyat

AOF, bir hisse senedinin seans boyunca işlem gördüğü fiyatların ağırlıklı ortalamasıdır.

Synonyms - Ağırlıklı Ortalama Fiyatı
Ağırlıklı Ortalama

Eşit öneme sahip olmayan değerlerin toplamdaki ağırlığına (oranına) göre yapılan ortalama hesabıdır. 

Açık Pozisyon

Varlıkların yükümlülükleri karşılamadığı finansal durum için kullanılmaktadır. 

Açık Piyasa İşlemleri

Merkez bankalarının kısa vadeli faiz oranları ve piyasadaki likiditeyi düzenlemek için kullandıkları araçlardır. APİ olarak kısaltılır. 

Synonyms - APİ
Açığa Satış

Yatırımcının sahip olmadığı bir finansal varlık için satış emri vermesidir. 

ABD Merkez Bankası

Diğer adıyla FED, 23 Aralık 1913 yılında Amerikan Federal Rezerv Sistemi adıyla kurulmuştur. Amerika Birleşik Devletleri'nin para politikasından ve ABD Doları basım ve dağıtımından sorumlu kuruluştur.

Synonyms - FED
ABC Düzenlemesi

*** Bu uygulama 4 Kasım 2019 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.***

BİST'de işlem gören hisse senetlerinin Fiili Dolaşımdaki Pay (FDP) değerlerine göre (Borsa İstanbul piyasalarında işlem gören payların halka açıklık oranlarını gösterir) farklı kategorilere ayrılarak, farklı alım satım kurallarına bağlanması amaçlanmıştır.

Synonyms - A Grubu Hisse Senetleri,B Grubu Hisse Senetleri,C Grubu Hisse Senetleri
A Tipi Yatırım Fonu

Bu yatırım fonları hazine bonosu, devlet tahvili ve hisse senedi içermekle birlikte fonu oluşturan portföyün en az %25'inin hisse senetlerinde değerlendirilmesi gerekmektedir.