Terim Açıklama
Azalan Marjinal Fayda Yasası

Marjinal faydanın giderek azalacağını ifade eden yasadır.

Synonyms - Azalan marjinal fayda
Ayı Tuzağı

Yükseliş trendinin sonlandığına dair yanıltıcı görünümdür.

Ayı Piyasası

Piyasaların düşüş yönünde hareket ettiği ve gelecekteki fiyatlar için de düşüş yönlü bir algının olduğu piyasa durumunu tanımlar.

Avrupa Merkez Bankası

Euro Bölgesi'nin para politikasından sorumlu kuruluştur. 1998 yılında kurulmuştur ve merkezi Almanya'nın Frankfurt kentindedir.

Synonyms - AMB,ECB
Aval

Üçüncü bir kişinin senet ya da poliçe gibi kambiyo senedinin bedelini ödeyeceğine dair kefalet vermesidir.

Atomisite

Piyasada alıcı ve satıcıların sayıca çok fazla olduğu durumdur.

Asit Test Oranı

Likit varlıkların kısa vadeli yükümlülüklere oranı ile hesaplanır. Likidite oranı olarak da bilinir.

Synonyms - Likidite Oranı
Arz Esnekliği

Bir malın fiyatındaki değişimin arz edilecek miktarı ne kadar değiştirdiğini gösteren katsayıdır.

Arz Eğrisi

Mal ve hizmetlerin fiyatı ile arz edilen miktarı arasındaki ilişkiyi göstermektedir.

Synonyms - arz kanunu
Arbitraj

Bir finansal aracın iki farklı piyasada oluşan fiyat farkından kar elde etme işlemidir. 

Aracı Kurum

Sermaye Piyasası Kurulu'na bağlı olarak halka arz ve menkul kıymet alım satımı konularında aracılık hizmeti veren, aracılık yetki belgesine sahip anonim ortaklıklardır.

Ara Mallar

Başka bir malın üretim sürecinde girdi olarak kullanılan diğer mallardır.

Synonyms - Ara Mal
Anüite

Eşit ödeme tutarları ve aralıkları ile, aynı faiz oranı üzerinden yapılan ödemeler dizisidir.

Anlaşmalı Oligopol

Piyasadaki belirsizliği gidermek adına oligopol piyasa ortamındaki firmaların birbirleri ile çeşitli anlaşmalar yoluyla rekabeti ortadan kaldırmaları anlamına gelir.

Analitik Bilanço

Bilanço kalemlerinin netleştirme ve gruplama yapılarak düzenlendiği bir bilanço gösterimidir.