Terim Açıklama
Beklenti Teorisi

Yatırımcıların risk içeren durumlarda ve belirsizlik altında nasıl karar verdiklerini açıklamaya çalışan, davranışsal finansın temelini oluşturan teoridir.

Bedelsiz Sermaye Artırımı

Bir işletmenin iç kaynaklarını kullanarak (öz sermayesinde bulunan kalemleri kullanarak) ödenmiş sermayesini artırması işlemidir.

Bedelli Sermaye Artırımı

Yeni pay ihraç edilmesi ve bu payların belirli bir bedel karşılığında satılması yoluyla yapılan sermaye artışıdır.

Baz Riski

Bir varlığın spot fiyatı ile vadeli fiyatı arasındaki farkın açılması ya da daralmasıdır.

Baz Puan

%1'lik oranın 1/100'üne denk gelen birimi göstermek için kullanılan kısaltmadır.

Synonyms - BPS
Baz Fiyat

Borsada bir önceki işlem gününün kapanış fiyatı, baz fiyat olarak belirlenmektedir.

Başabaş Noktası

Toplam satışlar ile toplam maliyetin eşit olduğu nokta başabaş noktasıdır.

Barter

Takas ya da trampa olarak da bilinen barter satın alınan hizmet ya da mal karşılığında ödemenin yine hizmet ya da mal ile yapılmasıdır.

Synonyms - Trampa
Bankalararası Kart Merkezi

BKM, nakit kullanılmadan yapılan ödeme ve para transferi gibi işlemler için altyapı ve sistem oluşturmak amacıyla kurulmuş Anonim Şirket statüsündeki kurumdur.

Bankacılık Kanunu

Bankacılık kanunu 1. maddesinde "Finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanmasına, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek" olarak tanımlanmaktadır.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Yetkileri Bankacılık Kanunu'nda belirtilmiş olan BDDK ülkedeki finans sisteminin düzenli çalışmasını sağlamakla görevli kuruluştur.

Synonyms - BDDK
Bağlı Ortaklık

Bir işletmenin %50 ve fazlası oranında sermaye sahibi olduğu ya da yönetim çoğunluğunu seçme hakkına sahip olduğu ortaklıklardır. Bu ortaklık dolaysız veya dolaylı yollarla gerçekleşmiş olabilir.

 

Bağımsız Denetim

İşletmelerin yıllık finansal tablolarının, uluslararası ya da ilgili ülkenin belirlediği kriterlere uygun olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla yapılan standartlara bağlanmış denetimlerdir.

Backwardation

Vadeli piyasalarda ileri tarihli sözleşmelerin daha yakın tarihli sözleşmelerden daha düşük fiyatla işlem gördüğü piyasa koşuludur.

Azalan Verimler Kanunu

Üretim faktörlerinin biri değişken diğeri sabitken firmanın toplam üretimindeki değişimi ölçen kanundur.

Synonyms - Azalan marjinal verim kanunu