Terim Açıklama
Bundesbank

Bundes Türkçe'de "federal" anlamına gelmektedir. Bundesbank Federal Almanya Merkez Bankası'dır.

Broker

Hizmet bedeli olarak aldığı komisyon karşılığında alım ve satım işlemlerine aracılık eden kişidir.

Bretton Woods

II. Dünya Savaşı sonrasında ihtiyaç duyulan yeni parasal sistemin kurulması için yapılan anlaşmadır.

Brent Petrolü

Kuzey denizinde çıkarılan petrol olup dünya petrol piyasası için referans olan petrol türlerinden birisidir.

Borçlanma Araçları Piyasası

Borsa İstanbul (BİST)'da işlem gören borçlanma araçlarının alım satım işlemlerinin gerçekleştirildiği piyasadır. 1991 yılında kurulmuştur. Borçlanma araçları piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarının ve borçlanma araçları piyasasının bünyesindeki pazarların listesi şu şekildedir:

Borç Tavanı

Abd Hazinesi'nin maksimum borçlanabileceği limittir.

Borç Öz Sermaye Oranı

İşletme borçlarının öz sermayeye oranıdır.

Synonyms - Borç Öz Kaynak Oranı
Borç Devir Hızı

Bir dönemde borçların kaç defa ödendiğini, yani hangi hızda ödendiğini gösteren katsayıdır. (Satılan Mal Maliyeti+Dönem Sonu Stok-Dönem Başı Stok) / Ortalama Ticari Borçlar

Boğa Tuzağı

Yükselen trendin başladığına dair yanıltıcı piyasa hareketidir.

Boğa Piyasası

Fiyatların yükselmekte olduğu ve gelecekte de yükseleceğine dair beklentinin ağırlıkta olduğu piyasa koşuludur.

Blue Chip

New York Borsası'nda düşük riskli, tanınmış şirketler için kullanılan genel isimdir.

Birincil Piyasa

İhraççılar ile tasarruf sahiplerinin doğrudan karşılaştığı piyasadır.

Bilanço Tablosu

Bir işletmenin belirli bir dönemdeki varlıklarını ve bu varlıkların kaynaklarını gösteren muhasebe tablosudur.

Big Mac Endeksi

1986 yılından itibaren The Economist tarafından yayınlanmakta olan, ülkeler arasında satın alma gücü paritesine göre döviz kuru seviyesini ölçmek için kullanılan bir araştırmadır.

Beta Katsayısı

Volatilite ve sistematik risk ölçüsüdür. Hisse senedi riskini pazar riski ile karşılaştırmak için kullanılır. Bu katsayı kullanılarak hisse senedi fiyatının pazarın (endeksin) hareketlerine duyarlılığı ölçülebilir.

Synonyms - Beta