Terim Açıklama
Damping

İç piyasada satılan bir malın başka bir ülkenin ihracatçısı tarafından ilgili ülkede normal fiyatının altında satılmasıdır.

Damga Vergisi

Bir sözleşmenin düzenlenmesinden doğan vergi çeşididir.

Dalgalı Kur Sistemi

Dalgalı kur sistemi bir ülke parasının değerinin piyasada arz ve talebe göre serbest olarak belirlendiği sistemdir.

Synonyms - dalgalı kur rejimi
Cournot Modeli

Homojen ve farklılaştırılmamış ürün üreten firmaların, üretilecek miktar üzerinde rekabet ettikleri ve serbestçe, aynı anda karar aldıkları piyasa şartlarını anlatan modeldir.

Contango

Emtia üzerine işlem gören vadeli işlem piyasalarında spot fiyatın (ya da daha yakın tarihli sözleşme fiyatlarlarının) ileri tarihli sözleşme fiyatlarından daha düşük fiyatlı işlem gördüğü piyasa koşuludur.

Çıktı Açığı

Bir ekonomide gerçekleşen çıktı seviyesi ile o ülkenin tam kapasite ve verimlilikle oluşturacağı çıktı seviyesi (potansiyel çıktı seviyesi) arasındaki farktır.

Çekirdek Enflasyon

Fiyatlar genel seviyesindeki değişimin geçici etkilerden arındırılarak hesaplandığı enflasyon tanımıdır. Özel kapsamlı TÜFE endeksi olarak da kullanılmaktadır.

Carry Trade

Türk dil kurumu tarafından Türkçe'ye ara kazanç ticareti olarak çevrilmiştir.

Çarpan Etkisi

Geliri belirleyen değişkenlerde meydana gelecek değişimin milli gelirde meydana getireceği katkıyı ölçmek için kullanılır. 

Cari Oran

Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar

Çapraz Kur

Bir ülke para birimi dışındaki iki farklı para birimi arasındaki oranı tanımlayan ifadedir.

Çapraz Esneklik

Bir malın fiyatındaki değişimin başka bir malın talep edilen miktarında yarattığı değişim "talebin çapraz esnekliği" olarak adlandırılmaktadır.

Synonyms - çapraz elastikiyet
Çapa

Çapa (ya da çıpa) bir ülke ekonomisi ile ilgili alınacak kararlarda referans alınan makro iktisadi büyüklüklerdir.

Synonyms - çıpa,faiz çıpası,kur çapası
Call Opsiyonu

Alım opsiyonu anlamına gelmektedir.

Bütçe Dengesi

Devlet harcamaları ile gelirlerinin eşit olduğu durumdur.