Terim Açıklama
Fırsat Maliyeti

Alternatifler arasında seçilmeyen, vazgeçilen en iyi ikinci alternatif nedeniyle katlanılan maliyettir.

Finansman Bonosu

İhraç edene kısa vadeli borçlanma imkanı tanıyan menkul kıymetlerdir.

Finansal Yönetim

Bir işletmenin belirli finansal hedeflere ulaşabilmesi için mali durumunun yönetilmesidir.

Finansal Kiralama

Bir malın bir finans kuruluşu aracılığı ile satın alınıp yatırımcıya kiralanmasıdır.

Synonyms - Leasing
Finansal Kaldıraç Oranı

Borç oranı olarak da bilinen bu oran borçların toplam aktiflere bölünmesiyle hesaplanır.

Finansal Kaldıraç Derecesi

Hisse başına kardaki yüzde değişimin faiz ve vergi öncesi kardaki yüzde değişime oranı ile hesaplanır.

Finansal İstikrar

Finansal piyasaların ve piyasayı oluşturan kurumların temel fonksiyonlarını yerine getirebildiği, sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde işlediği durumu tanımlamaktadır.

Fiktif Aktif

Firma bilançosunda varlık olarak görünen fakat gerçekte var olmayan kayıtlardır.

Farksızlık Eğrisi

İki farklı malın tüketim miktarı ile bireye sağladığı fayda arasındaki ilişkiyi gösteren eğrilerdir. 

Synonyms - Kayıtsızlık Eğrisi
Faiz Koridoru

Merkez Bankası'nın gecelik borçlanma faizi ile borç verme faizi arasında oluşan alandır.

Faiz Dışı Denge

Faiz giderleri hesaba katılmadan hesaplanan bütçe dengesidir.

Faaliyet Kaldıracı Derecesi

Bir işletmede sabit ve değişken giderlerin oranının işletme karına etkisini gösteren hesaplamadır.

Eurobond

Yabancı bir ülkede, yabancı para birimi üzerinden çıkarılan borçlanma araçlarıdır.

Enflasyon Hedeflemesi

Para politikası amacı olarak belirli bir enflasyon oranının hedeflenmesidir.

Emtia

Arapça meta kelimesinin çoğulu olan emtia "ticari mallar" anlamına gelmektedir.

Synonyms - Emtia Borsası