Terim Açıklama
İşlem Hacmi

Bir menkul kıymette ya da borsa genelinde tüm alış ve satışların toplam parasal değeridir.

İşgücüne Katılma Oranı

İşgücünün aktif nüfusa oranıdır.

Synonyms - işgücüne katılım oranı
İşgücüne Dahil Olmayan Nüfus

Belirli şartları taşıyan işşiz veya istihdamda bulunmayan 15 ve üzeri yaşta kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfustur.

İşgücü

Belirli bir dönemde nüfusun mal ve hizmet üretimine katılan ve katılmaya hazır kısmıdır.

İmtiyazlı Hisse Senedi

Normal pay senetlerine göre sahibine çeşitli ayrıcalıklar sağlayan pay senetleridir.

İmtiyaz

Bir kişi ya da gruba yasalar aracılığı ile sağlanan avantajlar anlamına gelmektedir.

İkincil Piyasa

Menkul kıymetlerin yatırımcılar arasında el değiştirdiği piyasadır.

İkame Mal

Birbirleri yerine geçebilecek, aynı amaç için kullanılabilen mallardır.

Synonyms - ikame mallar
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı

İhracatın ithalata oranıdır.

IBAN

Uluslararası banka hesap numarası anlamına gelen "International bank account number" kısaltmasıdır.

Hisse Başına Kar

İşletme karının toplam hisse sayısına bölünmesi ile bulunur. EPS olarak bilinmektedir.

Hedging

Finansal piyasalarda çeşitli risklerden ve belirsizlikten korunma işlemidir.

Güvenlik Payı

Muhasebede ve finansta farklı iki anlamda kullanılmaktadır:

Gresham Kanunu

Gresham Kanunu “kötü para iyi parayı kovar” cümlesiyle özetlenmektedir.

Gözaltı Pazarı

BİST bünyesinde işlem görmekte olan şirket ya da şirkete ait paylar ile ilgili gözetim gerektiren durumların çıkması durumunda hisse senetlerinin alındığı pazardır. Yeni adı "yakın izleme pazarı" olarak değişmiştir. 

Synonyms - Yakın izleme pazarı