Terim Açıklama
Makro İhtiyati Politikalar

Finansal sistemin tümüne yönelik olarak alınan önlem ve düzenlemelerdir. "İhtiyati" gelecek gözetilerek yapılan faaliyet anlamına gelmektedir.

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

Fiziksel varlığı bulunmayan, fakat işletmeye ticari fayda ve ayrıcalık sağlayan varlıklardır.

Maastricht Antlaşması

7 Şubat 1992'de imzalanan bu anlaşma ile 1957 yılında kurulan Avrupa Ekonomi Topluluğu resmen Avrupa Birliği adını almış ve Euro kullanan ülkeler arasına katılma kriterleri de bu anlaşma ile belirlenmiştir.

Synonyms - Maastricht Kriterleri
M&A

Birleşme ve satın alma anlamına gelen merger ve acquisition kelimelerinin baş harflerinden oluşan kısaltmadır.

Lot

İşlem yapılabilecek en küçük menkul kıymet miktarı için kullanılan birimdir.

Likidite Tuzağı

Para talebinin faiz oranlarına sonsuz esnek olduğu durumu belirten bir kavramdır. Faizin düşürülebileceği minimum seviye bulunmaktadır.

Likidite Tercihi Teorisi

Keynes'in para tutma güdüleri ve faiz oranları üzerinden yola çıkarak kurduğu para talebi teorisidir.

Synonyms - Likidite Tercihleri Teorisi
Libor

"London Interbank Offered Rate", yani Londra Bankalararası Faiz Oranı'nın kısaltılmış halidir.

Synonyms - LIBOR
Laissez Faire Laissez Passer

"Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler" anlamına gelen fransızca sözdür.

Kurumsal Ürünler Pazarı

2009 yılında yayınlanan BİST genelgesi ile daha önce ulusal pazarda işlem görmekte olan bazı menkul kıymetlerin kurumsal ürünler pazarında işlem görmesine karar verilmiştir:

Kurumsal Olmayan Nüfus

Üniversite yurtları, yetimhane, huzurevi, özel nitelikteki hastane, hapishane, kışla ve bunun gibi kurumsal yerlerde değil, hanelerde ikamet eden nüfustur.

Synonyms - kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus
Kurtaj

Aracı kuruluşların borsada müşterileri adına yaptıkları her işlemden aldıkları komisyondur.

Kotasyon

Borsa yönetmeliğinde yer alan şartları taşıyan sermaye piyasası araçlarının ilgili oldukları pazar listesine alınmaları ve bu pazarda işlem görmelerine izin verilmesidir.

Konvertibilite

Bir ülke parasının başka ülke paraları ile değiştirilebilir olduğunu belirten kavramdır.

Synonyms - konvertibl
Konşimento

Üzerinde taşınan mal ile ilgili her türlü bilgiyi barındıran kıymetli evraktır.