Zilyetlik

Terim Açıklama
Zilyetlik

Bir kimsenin taşınır ya da taşınmaz bir mal üzerindeki fiili hakimiyetidir. Bu mal bir menkul ya da gayrimenkul olabilir.

Zilyetliğe sahip olan kişi "zilyet" olarak adlandırılmaktadır. Zilyet TDK sözlüğü kelime anlamı "Sahibi kendisi olsun olmasın bir malı kullanmakta olan, elinde tutan kimse, eldeci" olarak yazılmıştır. 

Zilyet önemli bir hukuki terimdir. Her ne kadar zilyetlik tanımı mülkiyete benzese de, mülkiyet ve zilyetlik arasında fark bulunmaktadır. Mülkiyet mal üzerindeki hak anlamına gelmektedir, zilyetlik ise bir malın kullanım hakkını elinde bulundurma anlamındadır. Bu da demektir ki zilyetlik mülkiyet hakkına bağlı değildir, zilyetlik için bir malın sahibi olunması gerekmemektedir. 

Bir gayrimenkulün kiralanması zilyetliğe örnek gösterilebilir, gayrimenkulün sahibi hem mülkiyeti hem de zilyetliği elinde bulundururken bu gayrimenkulü kiraya vererek zilyetliği kiracıya devretmiş olur. İkinci bir örnek olarak bir avukatın müvekkiline ait değerli bir eşyayı kendi kasasında saklıyorolması verilebilir, bu durumda avukat zilyettir.