Zarf Eğrisi

Terim Açıklama
Zarf Eğrisi

Kısa dönem ortalama maliyet eğrilerine teğet olarak çizilen uzun dönem ortalama maliyet eğrisidir (LRAC).

Uzun dönem üretim faktörlerinin değişken olduğu süre için kullanılmaktadır. Bu durumda uzun dönemde firmanın istediği sektöre ya da pazara girebileceği, üretim faktörlerini değiştirerek istediği çıktı seviyesini sağlayabileceği kabul edilmektedir. Örneğin uzun dönemde firma yeni fabrikalar açarak ya da makina parkını geliştirerek üretim seviyesini artırabilir.

Uzun dönemde belirli bir çıktı seviyesinde kar maksimizasyonu sağlanması için firmanın en düşük ortalama maliyeti elde edeceği girdi ve üretim seviyesini tespit etmesi gerekmektedir. Zarf eğrisi bu durumu görselleştirmek için kullanılmaktadır. 

Uzun dönemde çizilecek olan ortalama maliyet eğrisi (zarf eğrisi) kısa dönem ortalama maliyet eğrileri baz alınarak oluşturulmaktadır. Sonuç olarak uzun dönem, firmanın gelecekteki faaliyetlerini planladığı dönemdir ve firmanın tüm kısa dönem üretim alternatiflerini göstermektedir.

Aşağıdaki grafikte kısa dönemli eğriler kullanılarak oluşturulan uzun dönem ortalama maliyet eğrisi (LATC veya LRAC) diğer adıyla zarf eğrisi görülmektedir:

zarf eğrisi

Her bir kısa dönem ortalama maliyet eğrisi (SRAC) daha fazla fabrika binası gibi düşünülebilir. Örnekte firmanın 1 fabrikadan 5 fabrikaya kadar üretim alternatifleri gösterilmiştir. Firma üretim miktarını artırmak için uzun dönemde sonsuz sayıda fabrika açabilir, yani sonsuz sayıda kısa dönem alternatifi bulunmaktadır. Zarf eğrisinin "U" şekli bu ilişkiye dayanmaktadır.

Zarf eğrisi ATC3 eğrisine en düşük noktada (A) teğettir, diğer eğrilere ise en düşük noktada değil, farklı noktalarda teğet olduğu görülebilir.

Teğet noktalar, uzun dönemde ilgili çıktı miktarı için en düşük ortalama maliyet seviyesini göstermektedir.

Zarf eğrisi ölçeğe göre getiri kavramını açıklamak için de kullanılmaktadır;

  • Zarf eğrisinin sol kısmı ölçeğe göre artan getiri
  • Zarf eğrisinin sağ kısmı ölçeğe göre azalan getiri
  • Zarf eğrisinin tabanı ise ölçeğe göre sabit getiri 

olarak adlandırılır.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Envelope Curve, Long Run Average Cost Curve (LRAC)