Yevmiye Defteri

Terim Açıklama
Yevmiye Defteri

Muhasebede kayıt tutma işleminin başlangıcında kayda konu işlemlerin tarih sırasına göre ve maddeler halinde günlük olarak kaydedildiği muhasebe defteridir.

Muhasebe belgelerin toplanması, kayıt altına alınması ve mali tabloların oluşturulması şeklinde 3 süreç halinde incelenirse yevmiye defterinin belgelerin kayıt altına alınmasının ilk aşaması olduğu söylenebilir. Yevmiye defterindeki kayıtlar ilgili oldukları hesaplara alınarak büyük deftere (Defteri kebir) kaydedilmektedir. Kayıtların yevmiye defteri aracılığı ile düzenli bir şekilde ve sırası ile ve bir bütün olarak kayda alınması gelecek dönemde hesaplar bazında yapılacak kayıtların hatasız yapılmasını sağlamaktadır. Kayıt hatalarını azaltmaya faydası olduğu kadar yapılan hataların bulunmasını da kolaylaştırmaktadır. 

Yevmiye "gündelik" anlamına gelmektedir, bu nedenle yevmiye defteri "günlük defter" olarak da adlandırılmaktadır. Deftere yapılan her bir kayıt yevmiye maddesi olarak adlandırılmaktadır. Yevmiye maddesi aşağıdaki bilgileri içermektedir:

  • Madde sıra numarası (Dönem başında 1 ile başlamaktadır)
  • Tarih (İşlemin kayda alındığı tarih)
  • Borçlu hesap
  • Alacaklı Hesap
  • Açıklama (Belge tarihi, numarası ya da işlemin niteliği gibi bilgiler)
  • Tutar

Hesapların büyük defterde hangi sayfalarda yer aldığının belirtilmesi amacıyla yevmiye defterindeki kayıtlar defteri kebire (büyük defter) aktarılırken yevmiye maddesi numarasının önüne büyük defter sayfa numarası eklenmektedir.

Aşağıda yevmiye maddesi örneği bulunmaktadır;yevmiye defteri maddesiYevmiye defterine kaydedilecek olan tüm işlemlerin fatura, gider fişi gibi resmi bir belgeye dayandırılması gerekmektedir. Belgesiz bir işlemin kaydı yapılamaz. İşlemlerin günlük kaydedilmesi esas olup en geç 10 gün içinde kaydın yapılması gerekmektedir.

Yevmiye defteri üzerinde değişiklik yapmak mümkün değildir, kaydedilen işlemler sonradan değiştirilemez ya da kayıtların sırası bozularak aralarına yeni kayıtlar eklenemez. Herhangi bir kaydın değiştirilmesi ya da düzeltilmesi gerekiyorsa bu ancak muhasebe kuralları çerçevesinde açılacak yeni kayıtlar ile yapılabilmektedir. Aynı şekilde yevmiye defteri ciltli ve sayfa numaralı olarak basılmaktadır, sayfaların eksiltilmesi, sıranın ya da sayfanın atlanarak kayıt yapılması mümkün değildir. Vergi kanunlarına uyacak şekilde yapraklar halinde defter de kullanılabilmektedir. 

Bu terimin İngilizce karşılığı: Journal