Yerindelik Testi

Terim Açıklama
Yerindelik Testi

Yatırımcının, yatırım amaçları, beklentileri, mali durumu, bilgi ve tecrübesi ile yetkili kuruluşun verdiği hizmetin uyum değerlendirmesidir.

SPK kanununa göre bireysel portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı hizmetlerinin verilebilmesi için yatırımcılara müşteri çerçeve sözleşmesi imzalatılmadan önce "yerindelik testi" uygulanması zorunludur.

Yerindelik testi genel olarak yatırımcıdan aşağıdaki konularda bilgiler almaya yöneliktir; 

  • Yatırım süresi, risk ve getiri tercihleri
  • Gelir düzeyi ve yatırım için ayrılan varlığın tutarı
  • Yaş,meslek,eğitim durumu ve finansal piyasalar ile ilgili deneyimleri 

Bireysel yatırımcılar, yerindelik testinde verilen bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Yatırımcılara uygulanan bir diğer değerlendirme de "uygunluk testi" dir. 

SPK Uygunluk ve Yerindelik testi örnekleri