Yatırım Ortaklığı

Terim Açıklama
Yatırım Ortaklığı

Sermaye piyasası araçları, gayrimenkul ya da girişim sermayesi yatırımlarından oluşan portföylerin işletilmesi amacıyla kurulan anonim ortaklıklardır.

Bir kolektif yatırım kuruluşu olarak yatırım ortaklıkları, ihraç ettikleri paylarını tasarruf sahiplerinin alım ve satımına sunarak, tasarruf sahiplerinin birikimlerini bir havuzda toplamış olurlar. Toplanan bu birikimler, yukarıda sayılan faaliyet alanlarıyla sınırlandırılmış olarak oluşturulmuş portföylerde değerlendirilmekte ve elde edilen karlar ortakları ile payları oranında paylaşılmaktadır.

Özet olarak, küçük tasarruf sahipleri yatırım ortaklıklarının paylarını satın alarak bir anlamda bu ortaklıkların oluşturdukları portföylere yatırım yapmaktadırlar.

Yatırım ortaklıkları kayıtlı sermaye sistemine göre ve anonim şirket olarak kurulmalıdır. Ünvanlarında "yatırım ortaklığı" ifadesinin geçmesi zorunludur. 

Değişken ya da sabit sermayeli olabilirler. Değişken sermayeli yatırım ortaklıkları sermayesi her zaman net aktif değerine (Varlıklar ile borçlar arasındaki fark) eşit olan işletmelerdir.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Investment Trust

Synonyms: yatırım ortaklıkları