Yatırım Kuruluşu

Terim Açıklama
Yatırım Kuruluşu

Sermaye piyasası kanununa göre "yatırım kuruluşu" tanımı; "aracı kurumlar, bankalar ve SPK tarafından yatırım hizmeti verecek diğer sermaye piyasası kurumları" şeklinde yapılmıştır.

Bu tanım sermaye piyasaları açısından oldukça önemlidir, zira SPK kanununda sermaye piyasası faaliyetleri kurum bazında ayrılmıştır. Örneğin kolektif yatırım kuruluşları ve portföy yöneticiliği şirketleri bu tanımlama dışında tutulmaktadır. 

Özet olarak, sermaye piyasalarında yatırım kuruluşları; aracı kurumlar ile mevduat, katılım ve kalkınma bankalarını ifade etmektedir.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Investment Firm

Synonyms: Yatırım Kuruluşları