Vergi Tebliği

Terim Açıklama
Vergi Tebliği

Vergi tebliği vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden durumun yetkili makamlar tarafından vergi mükellefine yazı ile bildirilmesidir. 

Tebliğ kelimesi "bildirme, duyurma" anlamına gelmektedir. Vergi tebliği, vergi mükellefi 'ne vergi tarhı sonrası verginin bildirilmesidir. Bu bildirim, posta yoluyla, memur eliyle, ilan yoluyla ya da bizzat vergi idaresinde yapılabilir.