Vergi, Resim ve Harç

Terim Açıklama
Vergi, Resim ve Harç

Vergi, resim ve harçlar temel kamu gelirlerini oluşturmaktadır. Birbirlerinden farkları şu şekildedir:

  • Vergi: Vergiler, tüm tüzel ve gerçek kişilerden alınan, zorunlu ve karşılığı olmayan ödemelerdir. Vergiler gelir, harcamalar ya da servet üzerinden alınmaktadır.
  • Resim: Bir faaliyetin yerine getirilebilmesi için ilgili kamu kuruluşunun yetki ve izin vermesi karşılığında aldığı ödemedir. Vergi ve resim arasındaki fark; verginin bir karşılığı olmaması, fakat resim ödemesi karşılığında bir hizmet alınması şeklinde özetlenebilir. Resimler daha çok yerel yönetimler tarafından alınmaktadır.
  • Harç: Kamu kuruluşlarının sundukları bazı hizmetler karşılığında, bu hizmetten yararlananlardan aldıkları ödemelerdir. Bu ödemenin doğması için toplum yararı sağlanmış olabileceği gibi, özel fayda sağlanmış da olabilir. Pasaport harçları harç ödemelerine örnek verilebilir. Harçlar da zorunludur, vergi ve harç arasındaki fark; vergilerin aksine harç ödemesi karşılığında bir hizmet alınmasıdır.

Sonuç olarak, vergi,resim ve harçlar kamu giderlerinin karşılanmasında kullanılmaktadır. Bu ödemeler ile ilgili uygulama değişiklikleri ya da ilaveler Bakanlar Kurulu yetkisindedir, ancak kanunlar aracılığı ile yapılabilir.