Vergi Mükellefi

Terim Açıklama
Vergi Mükellefi

Vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu düşen gerçek ya da tüzel kişidir. 

Gelir elde eden kişiler, gelirlerinin büyüklüğüne göre, kurumlar, kurum kazançları üzerinden vergi ödemekle yükümlüdür. Aynı zamanda devlet, bir çok harcama üzerinden de vergi geliri elde etmektedir.

Vergi gelirleri;

olarak iki temel gruba ayrılmaktadır.

Vergi mükellefiyeti, yani devletin vergi alacağı "vergiyi doğuran olay ya da hukuki durumun oluşması" ile başlamaktadır.

Gerçek kişilerin gelir vergisi ile kurum kazançlarını kapsayan kurumlar vergisi mükellefiyeti ikiye ayrılmaktadır;

  • Dar mükellefiyet
  • Tam Mükellefiyet

"Vergi sorumlusu" ile "vergi mükellefi" kavramları arasındaki fark ise vergi sorumlusunun üçüncü kişilere ait vergi borcunu ödemekle yükümlü olmasıdır. Özet olarak; vergi sorumlusu, kendisi mükellef olmadığı halde mükellef ile girdiği hukuki veya iktisadi ilişki nedeniyle, mükellef adına vergi dairesine karşı muhatap olan kişidir.(Örneğin KDV ve çeşitli stopaj uygulamaları gibi)

Vergi mükellefiyeti ve vergi sorumluluğu için (Vergi ehliyeti) kanuni ehliyet şart değildir. Ek olarak vergiyi doğuran olayın yasak olması vergi mükellefiyetini ve vergi sorumluluğunu kaldırmamaktadır.