Vergi Muafiyeti

Terim Açıklama
Vergi Muafiyeti

Vergi yükümlüsü olması gereken gerçek ya da tüzel kişilerin vergi yasalarında yer alan hükümler doğrultusunda vergi dışı bırakılmalarıdır

Vergi kanunu açısından önem arz eden iki kavram olan vergi istisnası ve vergi muafiyetinin farkı şu şekilde özetlenebilir;

Muafiyet, kazanç ve iratları nedeniyle esas itibariyle vergi ödemekle yükümlü olanlara, yani kişi ve kurumlara uygulanırken, istisna bir vergi konusunun vergi dışı bırakılmasıdır.

Vergi muafiyetine örnek: "Kanunla kurulan emekli ve yardım sandıkları ile sosyal güvenlik kurumları, Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında kurumlar vergisinden muaftır."