Vergi Matrahı

Terim Açıklama
Vergi Matrahı

Vergi konusunun verginin hesaplanmasında esas alınan değeri ya da miktarıdır.

Vergi konusu, verginin kaynağını, yani verginin ne üzerinden alınacağını göstermektedir.  Vergiler genellikle verginin konusu ile adlandırılmaktadır. Vergiyi doğuran olay ise vergi konusu ile vergi mükellefi arasındaki ilişkidir. 

Örneğin "gayrimenkul" vergi konusuyken, bir gayrimekulün kiraya verilmesi ve kira geliri elde edilmesi vergiyi doğuran olaydır. Kiraya veren, yani kira geliri elde eden vergi mükellefi konumuna gelmiştir.

Vergi matrahı; bir faaliyetten elde edilen gelir, miras değeri, bir gayrimenkulün değeri ya da bir harcama tutarı olabilir. Vergi yükümlülüğü, vergi matrahı olarak isimlendirilen bu değerler baz alınarak hesaplanmaktadır.