Vergi İstisnası

Terim Açıklama
Vergi İstisnası

Esas itibariyle vergiye tabi olması gereken bir olay ya da gelirin tümünün ya da bir kısmının vergi dışı bırakılmasıdır.

Vergi muafiyeti kişi ve gruplara uygulanırken, istisna ise vergi konusu ile ilgilidir. Muafiyet tamamen uygulanmama anlamına gelirken, istisna olaydan ayrı tutma anlamındadır. İstisna, geçici ya da sürekli uygulanabilir.

Vergi istisnasına örnek: "menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları kurumlar vergisinden istisna edilmiştir."