Uzun Dönem

Terim Açıklama
Uzun Dönem

Bir yıldan uzun yatırımlar için kullanılmakla birlikte muhasebe ve ekonomi açısından farklı anlamları bulunmaktadır.

Kısa dönem kavramında olduğu gibi yatırım aracının türüne göre uzun dönem olarak tanımlanan süre değişiklik gösterebilir. Genel kullanımda "bir yıldan uzun" anlamına gelse de hiç nakde çevrilmesi düşünülmeyen yatırımlar için de kullanılmaktadır. Uzun dönem ya da uzun vadeli yatırım stratejik amaçlı olabilir ya da gelecek yıllarda nakit akışı sağlayacak bir yatırımı tanımlayabilir. Bu durumda 7-10 yıl arasındaki yatırımlar için "uzun vadeli yatırım" tanımlamasını yapmak doğru olacaktır.

Muhasebe açısından uzun dönem bir yıldan uzun süreli yükümlülükler için ya da bir yıl içinde nakde çevrilmeyecek varlıklar için kullanılır, bu varlık ve yükümlülükler bilanço da "uzun vadeli borçlar" ve "duran varlıklar" olarak gruplanır.

Ekonomi açısında dönem, bazı değişkenlerin farklılığa uğraması için gereken süre ile ilgilidir. Bir değişkenin değişikliğe uğraması için ya da bir karar alma açısından yeterli süre yoksa "kısa dönem", değişkenlerin farklılık göstereceği bir süre bulunuyorsa "uzun dönem" kullanılır. Örneğin uzun vadede işletme, üretim araçlarında değişikliğe giderek, fabrikasının kapasitesini arttırarak ya da azaltarak üretim sürecine müdahale edebilir.

Bu terimin ingilizce karşılığı: Long Term, Long Run