Uygunluk Testi

Terim Açıklama
Uygunluk Testi

Yatırım kuruluşlarının sundukları hizmetlerin müşterilere uygun olup olmadığını tespit edebilmek amacıyla genel müşterilere uygulamakla yükümlü oldukları kısa değerlendirmedir.

Uygunluk testi, müşterinin talep ettiği hizmetlerin ya da yatırım kuruluşunun teklif ettiği hizmetlerin risklerinin müşteri tarafından anlaşılıp anlaşılamayacağının tespit edilmesini ve sonuç olarak yatırım kuruluşunun müşterinin bilgi düzeyi ve ihtiyaçlarına uygun hizmet verebilmesini hedeflemektedir.

Sermaye piyasası kanununa göre yatırımcılar "genel müşteri" ve "profesyonel müşteri" olarak iki gruba ayrılmaktadır. Uygunluk testi genel müşterilere yapılmaktadır.

Yatırım kuruluşları uygunluk testini alım satım aracılığı ve halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında uygulamakla yükümlüdür. Yatırım fonu katılma payları ile kamu iç borçlanma araçlarının alım ve satımında uygunluk testi yapılması zorunlu değildir.

SPKn'na göre yapılması gereken bir diğer test de "yerindelik testi" dir.

SPK Uygunluk ve Yerindelik testi örnekleri