Ulusal Pazar

Terim Açıklama
Ulusal Pazar

Borsa İstanbul'un temel pazarıdır. Bu pazarın kotasyon şartlarını tamamlayan tüm şirketlerin payları ulusal pazarda işlem görmektedir.

Ulusal pazar BİST'in en büyük pazarıdır. Bu pazarda işlem görmek için gereken şartlar, yani kotasyon şartları Borsa yönetimi tarafından belirlenmektedir. Kotasyon şartları arasında işletmenin faaliyet süresi, finansal durumu, halka açık kısmın piyasa değeri ve halka arz oranı gibi kriterler bulunmaktadır.

Borsaya kote edilmiş payların işlem gördüğü bu pazar "kot içi pazar" olarak da adlandırılmaktadır.

Ulusal pazar kotasyon şartlarını karşılayamayan işletmeler ise İkinci ulusal pazarda işlem görebilmektedir. Belirli aralıklarla yapılan kontrollerde kotasyon şartlarını sağladığı belirlenen işletmelerin ulusal pazara dahil edilmesi, kotasyon şartlarını kaybeden işletmelerin ise ulusal pazardan çıkarılması mümkündür.

Burada yer alan bilgiler Borsa İstanbul tarafından değiştirilmiş olup yeni sistemde Ulusal Pazar Yıldız Pazar ismini almıştır, ikinci Ulusal Pazar ise Ana Pazar olarak adlandırılmıştır.