Toptan Satışlar Pazarı

Terim Açıklama
Toptan Satışlar Pazarı

Belirli miktarın üzerindeki, alıcısı daha önceden belli ya da belli olmayan hisse senedi işlemlerinin yapıldığı borsa pazar yeridir.

Bu tür büyük işlemlerin güven ve şeffaflık içinde yapılabilmesini sağlamak amacıyla organize bir pazar yeri olarak 1995 yılında faaliyete geçmiştir.

Toptan satışlar pazarında (TSP) asgari işlem miktarı ilgili pay için geçerli olan özel emir işlemlerine esas olan miktardan az olamaz. TSP'de aşağıdaki işlemler yapılabilir;

  • Payları borsada işlem gören şirketlerin sermaye artırımı yoluyla ihraç edecekleri payların veya mevcut ortaklara ait payların önceden belli ya da belli olmayan alıcılara tahsisli/toptan satışı,
  • Payları borsada işlem görmeyen fakat özelleştirme kapsamında bulununan (satış işlemleri Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nce yürütülen) payların satışı

TSP İşlemleri saat 10:30 - 12:00 arasında gerçekleştirilmektedir.