Ters repo

Terim Açıklama
Ters repo

Bir menkul kıymetin işlem anında belirlenen vade ve faiz oranından geri satım taahhüdü ile alım işlemidir.

Repo bir menkul kıymetin geri alım vaadiyle satım işlemi, ters repo ise bu işlemin tam tersidir. Kısaca; repo işleminin karşı ayağındaki taraf için işlem ters repodur. Ters repo yapan taraf karşı tarafa fon sağlamış olur, bunun karşılığında vade sonunda faiz geliri elde eder.

İşlem sırasındaki menkul kıymet alım fiyatı vade sonunda taahhüt edilmiş olan satım fiyatından düşüktür. Aradaki fark ters repo kazancıdır.

Ters repoya konu menkul kıymetler genellikle hazine bonoları ve devlet tahvilleridir. Ters repo fiyatı ve vadesi işlem sırasında belirlenmektedir.

Repo ve ters repo merkez bankasının önemli para politikası araçları arasındadır. TCMB, açık piyasa işlemleri kapsamında piyasada likidite eksiği olduğunda repo işlemlerini, likidite fazlası olduğunda ise ters repo işlemlerini kullanmaktadır. Ters repo yapan bankalar TCMB'den kısa vadeli olarak menkul kıymet satın almakta ve sonuç olarak TCMB piyasadaki fazla nakdi bu menkul kıymetler karşılığında piyasadan çekmektedir. Vade tarihinde ise bankalar aldıkları menkul kıymetleri tekrar TCMB'ye satmakla yükümlüdür.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Reverse Repurchase Agreement