Temettü Verimi

Terim Açıklama
Temettü Verimi

Bir şirketin hisse senedi fiyatına göre ne kadar temettü dağıttığını gösteren orandır.

Temettü, yani elde ettiği karı dağıtan şirketlerin karşılaştırılmasında kullanılır. Temettü verimi aşağıdaki iki formül aracılığı ile hesaplanabilir;

Temettü Verimi = Hisse Başı Ödenen Temettü / Hisse Senedi Fiyatı

Temettü Verimi = Toplam Ödenen Temettü / Şirketin Piyasa Değeri.

Hisse senedi fiyatı olarak borsadaki güncel fiyat değil, yatırımcının maliyetini oluşturan, yani yatırımcının hisse senedini satın aldığı fiyat kullanılır. Bu da her yatırımcının temettü veriminin farklı olduğu anlamına gelir. Fakat şirketlerin temettü verimlerinin karşılaştırılabilmesi için hisse senedinin yıl başındaki fiyatı ya da hesaplama tarihine kadarki ortalama fiyatı kullanılmaktadır. 

Hesaplama sonucunda çıkan oran yatırımcının temettülerden yıllık yüzde kaç getiri elde edeceğini gösterir. Yatırımcı temettü verim oranını piyasadaki diğer şirketlerle karşılaştırabilir, temettü verimi yüksek şirketleri tercih edebilir. Aynı zamanda temettü verimini diğer yatırım araçlarının getirileri ile karşılaştırarak yatırım kararı vermek de mümkündür. 

Örneğin; Bir yatırımcının 20 TL fiyat ile A şirketinin hisse senedini satın aldığını düşünelim. A şirketi hisse başına 1 TL temettü dağıttıysa ilgili yatırımcı için A şirketinin temettü verimi 1 TL / 20 TL = %5 olarak hesaplanır. Yatırımcı %5 getiri üzerinde diğer yatırım alternatiflerini değerlendirebilir.

Özetle; yatırımcı yatırdığı 20 TL'nin 1 TL'sini, yani %5'ini temettü olarak geri almıştır.

Bu performans karşılaştırması yapılırken temettü getirisine ilave olarak hisse senedinin değer artışından (alım satım kazancından) elde edilecek getirinin gözardı edildiğine dikkat ediniz.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Dividend Yield