Temerrüt

Terim Açıklama
Temerrüt

Yükümlülüklerin zamanında ve usulüne göre yerine getirilmemesidir.

Temerrüt, hem borçlu hem de alacaklı yönünden gerçekleşebilir. Borçlunun temerrüdü bir borcun zamanında ödenmemesi halinde, alacaklının temerrüdü ise bir ödeme karşılığında gerçekleştirilmesi gereken yükümlülükten kaçınma halinde doğmaktadır.

Temerrüt "gecikme" anlamında kullanılmaktadır, yükümlülüklerin geç de olsa yerine getirilmesi durumunda temerrüt hali sonlanır, fakat gecikme nedeniyle temerrüde düşülen tarih ile yükümlülüğün yerine getirildiği tarih arasındaki süre için gecikme cezası niteliğinde temerrüt faizi işletilmektedir. Temerrüt faizi oranı, borcun türüne göre farklı oranlarda belirlenebilmektedir.