Tek Fiyat İşlem Yöntemi

Terim Açıklama
Tek Fiyat İşlem Yöntemi

Emirlerin belirli bir zaman boyunca eşleştirme yapılmadan borsa sistemine alınması ve daha sonra listelenen emirlerden en yüksek işlemin gerçekleşebileceği fiyat seviyesinin belirlendiği ve işlemlerin bu fiyat seviyesinden sonuçlandırıldığı işlem yöntemidir.

Tüm emrilerin işlem göreceği "tek fiyat", her seansta 2 kez olmak üzere günde 4 kez belirlenmektedir.

ABC Düzenlemesi kapsamında D grubunda yer alan; Gözaltı Pazarı, Serbest İşlem Platformu ve Nitelikli Yatırımcı İşlemleri Pazarı’nda işlem gören menkul kıymetler tek fiyat yöntemiyle işlem görmektedir.

Yine ABC Düzenlemesine göre; fiili dolaşımdaki paylarının değeri 10 milyon TL’nin altında kalan C grubu paylar da tek fiyat yöntemiyle işlem görmektedir. Bu paylarda piyasa yapıcılığı ya da likidite sağlayıcılık faaliyeti olduğu takdirde sürekli müzayede işlem yöntemi uygulanabilir.

Tek fiyat işlem yönteminin amacı halka açık fakat piyasa değeri ve işlem hacmi düşük payların hacimlerinin volatilite oluşturmadan, sağlıklı bir şekilde artırılmasıdır.