Tamamlayıcı Mallar

Terim Açıklama
Tamamlayıcı Mallar

Birbirleri ile beraber kullanılan mallardır.

Tamamlayıcı malların birinin kullanımı diğer malın da kullanılmasını zorunlu kılabileceği gibi bu malların beraber kullanımı tamamen isteğe bağlı da olabilir. Tamamlayıcı mallardan birinde oluşan fiyat değişimi diğer mala olan talebi de etkileyecektir. 

Zorunlu kullanım gerektiğinde bir malın eksikliği diğerinin kullanımını engelleyecektir. Bunun için verilen en popüler örnek araba ve benzin ilişkisidir. Benzin ve araba tamamlayıcı mallardır, benzin fiyatlarında artış araba talebini düşürebilir.

İsteğe bağlı kullanıma çay ve şeker örneği verilebilir.

Birbirleri ile hiçbir şekilde ayrı düşünülemeyecek mallar ise "tam tamamlayıcı mallar" olarak adlandırılır. Bir ayakkabının sağ teki ile sol teki bu mallara örnek gösterilebilir. Tam tamamlayıcı malların farksızlık eğrisi "L" şeklindedir.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Complementary Goods

Bu terimle ilgili benzer başlık: ikame mal

Synonyms: Tamamlayıcı mal