Talep Eğrisi

Terim Açıklama
Talep Eğrisi

Tüketicinin belirli miktarda malı, belirli bir fiyattan satın alma isteğidir.

Arz eğrisi üreticinin piyasaya süreceği mal miktarı ile fiyat arasındaki pozitif ilişkiyi göstermektedir, talep eğrisi ise tüketicinin satın almayı arzu edeceği malın fiyatı ve miktarı arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Tüketici açısından bakıldığında bir malın fiyatının artması talep edilen miktarı azaltacaktır, sonuç olarak talep eğrisi negatif eğimlidir.

Talep kanunu; malın fiyatının artması durumunda talep edilen miktarın azalması şeklinde tanımlanabilir. Aşağıda talep eğrisinin grafik gösterimi bulunuyor. Her bir tüketicinin talep eğrisi birbirinden farklı olabilir. Piyasadaki diğer tüketicilerin talep eğrileri toplandığı takdirde piyasa talep eğrisi oluşturulmuş olur.

talep eğrisiFiyat değişikliği talep edilen miktarı etkiler fakat talebin artması ya da azalması farklı bir durumdur. Talep artışı aynı fiyat seviyesinden daha fazla ürün talep edilmesidir. Talep artışı talep eğrisinin sağa kaymasına, talep azalışı ise sola kaymasına neden olmaktadır.

Bkz: Taleb eğrisinde kaymalar

Bu terimin İngilizce karşılığı: Demand Curve

Synonyms: Talep Kanunu