Sürekli Müzayede Çok Fiyat İşlem Yöntemi

Terim Açıklama
Sürekli Müzayede Çok Fiyat İşlem Yöntemi

Borsa sistemine gönderilen alış ve satış emirlerinin seans boyunca farklı fiyat seviyelerinden eşleştirildiği işlem yöntemidir.

Alış ve satış emirleri ilgili seans için belirlenmiş olan "fiyat adımı" ve "fiyat limitleri" ne uyulacak şekilde istenen fiyat seviyesinden sisteme gönderilmektedir. Emirler, fiyat ve zaman önceliği kuralına göre eşleştirilmektedir. Önce fiyat önceliği olan emirler eşleştirilirken, aynı fiyat seviyesinde birden fazla emir olması durumunda daha erken girilmiş olan emirler eşleştirmeye alınır. Eşleşme gerçekleştiği anda ise emir sonuçlanır.

Bu yöntem ile seans boyunca sürekli olarak farklı fiyat seviyelerinde işlem görülebildiği için "çok fiyat" adlandırılması yapılmıştır.

Bu terim ile ilgili terimler: Tek Fiyat İşlem Yöntemi, Piyasa Yapıcılı Sürekli Müzayede

Synonyms: Sürekli müzayede işlem yöntemi