Sübvansiyon

Terim Açıklama
Sübvansiyon

Devletin üreticiyi ya da tüketiciyi desteklemek amacıyla yaptığı karşılıksız mali yardımlardır. Özet olarak "karşılıksız devlet desteği" anlamına gelir.

Devlet, ekonomik ya da sosyal amaçlarla çeşitli sektörleri destekleyebilir ve bu destek için düşük faizli krediler verebilir ya da sık tüketilen bazı ürünlerin fiyatının düşük tutulması için devlet bütçesinden zararına destekleyici alımlar yapabilir. Üretimi destekleyici sübvansiyonlara aşağıdaki örnekler verilebilir;

  • ihracatı desteklemek amacıyla döviz girdisi başına ödemeler yapılması, 
  • Üretilen mal başına yardım sağlanması,
  • Üreticiye düşük faizli kredi verilmesi,
  • Maliyeti düşürmek amacıyla ucuz girdi sağlanması.
  • Vergi muafiyeti ya da avantajı sağlanması

Sübvansiyonlar toplum çıkarlarını gözetmek amacıyla uluslararası rekabet olan alanlarda yerli üreticiyi korumak için yapılabilir.

Bu terimin ingilizce karşılığı: Subvention, Government Grant