Stok Değişken

Terim Açıklama
Stok Değişken

Belirli bir zaman noktasında oluşan değerin ölçümüdür.

Akım değişkenler belirli bir periyodu baz alırken stok değişkenler noktasaldır, yani birikimlidir. Akım değişkenler değişimi, stok değişkenler ise mevcut durumu göstermektedir.

Gelir akım, varlık ise stok değişkendir. Bu durumda bir işletmenin (31.12.2015 gibi) belirli bir tarihteki varlık ve borç durumunu gösteren bilanço tablosu stok değişken, (2015 yılı gibi) belirli bir zaman aralığındaki satışlarını gösteren gelir tablosu ise akım değişkendir.

Bu farkı anlatan bir benzetme olarak fotoğraf makinası (stok) ve kamera (akım) kullanılabilir.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Stock Variables

Synonyms: Stok değişkenler