Sermaye Yeterlilik Rasyosu

Terim Açıklama
Sermaye Yeterlilik Rasyosu

Bankaların sermaye güçleri ile aldıkları riskler arasında kontrol sağlamaya yönelik getirilmiş uluslararası kriterdir. Öz kaynaklar ile risk ağırlıklı varlıkların oranıdır.

Krizleri engellemek, banka müşterilerini korumak ve bankacılık sisteminin sağlıklı işlemesini sağlamak amacıyla bankaların aldıkları risklere çeşitli kısıtlamalar getirilmiştir. Sermaye yeterlilik rasyosu da global bankacılık ve finans sistemine risk ölçümü ve değerlendirme esasları getirmek, etkin risk yönetimi ve piyasa disiplini oluşturmak amacıyla getirilen Basel Kriterleri 'nin önemli bir parçasıdır. 

Sermaye yeterlilik rasyosu hesaplaması için oldukça detaylı kriterler belirlenmiş olup rasyo özetle aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır;

Sermaye Yeterliliği=Özsermaye / [Riskli Varlıklar+(Piyasa Riskleri + Operasyonel Riskler)*12.5]

Sermaye yeterlilik rasyosu formülü nden görüleceği üzere rasyo kredi riski, piyasa riski ve operasyonel riskler dikkate alınarak hesaplanmaktadır (Piyasa riski ve operasyonel risk için gereken sermaye 12.5 katsayısı ile çarpılmaktadır)

Tüm bankaların sermaye yeterliliği aynı kriterlere göre hesaplanmaktadır. Basel II ile sermaye yeterliliği için getirilen sınır şu an %8 'dir. Yani bir bankanın sermaye yeterliliği %8'in üzerinde olmalıdır. Gelecek yıllarda bu rasyonun %12 olarak uygulanması planlanmaktadır. Ülkemizde ise BDDK uygulamada bankaların sermaye yeterlilik rasyosunun %12 olmasını talep etmektedir.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Capital Adequacy Ratio (CAR)