Sermaye Piyasası Unsurları

Terim Açıklama
Sermaye Piyasası Unsurları

Sermaye piyasaları altı temel unsurdan oluşmaktadır:

  1. Fon arz eden tasarruf sahipleri, diğer adıyla yatırımcılar.
  2. Fon talep eden ve menkul kıymet ihraç eden ortaklıklar. Bunlar; özel sektör ya da kamu olabilir.
  3. Fon arz edenlerle fon talep edenleri bir araya getiren ortam, yani borsalar.
  4. Fon arz ve talebinin karşılaşmasına yardımcı olan yatırım ve portföy yönetim şirketleri gibi mali kuruluşlar.
  5. Sermaye piyasası araçları
  6. SPK, MKK ve Bist gibi denetleyici ve düzenleyici kurumlar.